A projektgazdáról

A Patriótákról
A Magyar Patrióták Közössége egy kulturális-közéleti egyesület, amelyet anyaországi és
határon túli magyar fiatalok hoztak létre 2014-ben. Célunk, hogy a konzervatív értékrendű,
nemzetben gondolkodó jövő nemzedéket összefogjuk a magyarság által létrehozott értékek
megóvása érdekében. Szeretnénk, ha a szülőföld szeretete és a nemzeti összetartozás újra
megerősödne társadalmunkban. Értékvédő tevékenységeink mellett a megmaradásra épülő
nemzetpolitikával és a globalizáció jelentette kihívások megválaszolásával is kiemelten
foglalkozunk.

A Magyar Patrióták Közössége az egész Kárpát-medencében tevékenykedik annak érdekében,
hogy céljaink minél teljesebben megvalósulhassanak. Működésünk az önkéntesség elvén
nyugszik. Alapítóink, tagjaink többsége fiatal, az egyesület átlagéletkora körülbelül 30 év.
Összejöveteleinket elsősorban Budapesten tartjuk, de ma már a Kárpát-medence legtöbb
vidékéről vannak tagjaink.

A magyar kultúra védelmének és örökségünk megóvásának fontosságát talán Wass Albert
szavaival fogalmazhatjuk meg legpontosabban:
„A nemzet élete a kultúrával azonos, nem a politikai történésekkel, melyek csak átfutnak
fölötte, mint a szél. A kultúra és a nemzet azonossága az a mindeneken felül álló erő, mely
ellen tehetetlenek a fegyverek, és mellyel szemben értelmüket vesztik a szögesdrótok.”
Küldetési nyilatkozatunk így szól:
„A Magyar Patrióták Közössége a Haza értékeinek oltalmazására alakult meg, különös
tekintettel kulturális, épített és népi örökségünkre, természeti kincseinkre és nemzeti
értékeinkre. Feladatunk, hogy a magyarság újra hazaszerető, áldozatkész, múltját és értékeit
megbecsülő és jövőjébe felelősséggel tekintő, keresztény erkölcsi alapokon álló társadalom
legyen.”

Nevünkről
A Magyar Patrióták Közössége nevet tudatosan választottuk. A Pátria – latin eredetű – szó
jelentése (’haza’) a magyar nyelvben összekapcsolódik Rákóczi Ferenccel, a
szabadságharcokkal, az egész történelmünkkel. A Hazáért, a Haza értékeiért kívánunk tenni.
Mindez egy olyan hívó szó is egyben, amelyet egyelőre egyetlen politikai párt sem tett
magáévá, le nem járatott. A Közösség nevünkben kifejezi azt, hogy ez az egyesület valóban
egy élő közösség kíván lenni – önmagában is egy érték, a tagok közös műhelye.

Alapítóink és ügyeink
A Magyar Patrióták Közösségének létrejöttét 2014. január 22-én, a magyar kultúra napján
mondták ki a budai várban, a koronázó (Mátyás-) templom mellett, Szent István szobránál
nemzeti értékeinkért felelősséget viselő honpolgárok. Maga az egyesület megalapítása a budai
rendi országgyűlések helyszínén, a régi budavári országház épületében történt, az Országház
utcában.

Megalakulásunk (2014) óta számos tevékenységünk során találkozhatott velünk az olvasó. A
legfontosabb eddigi munkáink: a veszélybe került bánsági (délvidéki) templomok megvédése
(Németcsernye, Módos, Párdány), a budai Radetzky-laktanya megmentése a lerombolástól,
egyesületünk Nemzeti Összetartozás Programja, a Regnum Marianum-emlékhely ügye,
valamint az antikommunizmus munkacsoport tevékenykedése.

Hazánkban nagyon sok a tennivaló. Bízunk benne, hogy munkánkat a jövőben az eddigieknél
is alaposabban, hatékonyabban tudjuk végezni.
Ha szervezetünk elnyerte tetszését, kérjük támogassa a Magyar Patrióták Közösségét, lépjen
be tagságunkba!