A projektről

Honvédelem és nemzeti ellenállás az első világégés utáni Magyarországon

Rongyos Gárda

A nemzeti összetartozás erősítése és az elhallgatott történelem feltárása céljával a fenti címmel rendezi meg rendhagyó programsorozatát a Magyar Patrióták Közössége, amelynek kiemelt célja, hogy a trianoni békediktátum 100. évfordulója kapcsán a diktátummal szemben 1919-1939 között generálódott társadalmi önszerveződés egyes formáit, a haza védelme érdekében megtett lépéseket, annak egyes szereplőit, szervezeteit mutassa be szabadtéri kiállítás, ismeretterjesztő audiovizuális tartalmak, minden korosztály számára fontos kapcsolódó családi programok és tudományos konferenciák keretében.

A 20. század egyetemes és magyar történelmét egyértelműen meghatározó első világégés és azt követő időszak traumatikus esemény-, politika-, és társadalomtörténete a mai napig meghatározza a magyar társadalom lélekállapotát, hiszen ne feledjük: Az 1919 és 1920. években történtek (a Tanácsköztársaság, a román megszállás, majd a trianoni kikényszerített békediktátum) után a sokak által megjósolt „nemzethalál” állapota bekövetkezni látszott. Miközben a hivatalos államvezetés a pacifizmus téves jelszavai alatt a területvesztés ellen nem tett semmit, az ország különböző részein már 1919-ben lakossági fegyveres ellenállások alakultak ki, amik az 1920-as trianoni békediktátum hatásra tovább fokozódtak, és a bécsi döntések légkörében, az 1930-as évek végén kiújultak.

A Magyar Patrióták Közössége által szervezett programsorozat – amely a COVID-19 koronavírus járványhelyzet miatt ugyan később veszi kezdetét – egyik kiemelt vezérfonala, hogy a nemzeti civil ellenállás legmeghatározóbb fejezetét, a nyugat-magyarországi felkelésben, mint nemzetmentő akcióban harcoló úgynevezett Rongyos Gárda által az osztrák megszállókkal szemben vívott harcokat is részleteiben bemutassa. Az elmúlt száz évben politikai megfontolásból elutasított, nem bemutatott Rongyos Gárda története nagy adósság nemcsak a muzeológia, hanem a történettudomány számára is. Többek között ezért is fontos cél, hogy a program a múlt hőseinek és egész települések ellenállásának tanúságtételét kiemelje, tovább erősítve ezzel napjainkban a magyar összetartozás, összefogás gondolatát, a hazaszeretetet és a hazáért tenni akarás gyakorlatát.

A kiállítás és a hozzá kapcsolódó további programok a történelmi kontextus részletes megismertetése mellett a Rongyos Gárda által vívott harcok, az abban részt vevő személyek tanúságtételének bemutatásával, a haza megmaradásáért tett erőfeszítések kiemelésével próbát tesz a kommunista diktatúra és a szocialista időszak alatt tabusított történet, és történelmi tettek bemutatására, hiszen ne feledjük: Hazánk 19-20. századi történetének kritikus korszakaiban (1848-49, 1919, 1944-45, 1956) a megmaradást jobbára a nemzeti ellenállás jelentette.

A Nemzeti Kulturális Alap  támogatásával megrendezendő program fókuszpontjában a három szabadtéri helyszínen (Kecskemét, Sopron, Budapest), demonstratív jelleggel megrendezendő kiállítás áll, amelynek egy nagy forgalmú közterületen történő elhelyezésével elősegítjük a nagyobb publicitást, a nemzetmentő hősök és a hozzájuk kapcsolódó események minél szélesebb körben történő megismertetését. Ezt a célt szolgálja a kiállításhoz készülő honlap és mobil applikáció is, amely megfelelve a 21. századi technológiai elvárásoknak a jövőben – a közoktatás számára is – nyomom követhetővé teszi bemutatott tartalmakat. A kiállításhoz szorosan kapcsolódó családi programok mellett koncerteken és egy gyermekfoglalkoztató programokon is részt vehetnek az érdeklődők.

A program keretében a tudományos eszmecserére is lehetőséget teremt a Magyar Patrióták Közössége, hiszen két helyszínen (Kecskemét, Budapest) 1-1 napos nemzetközi tudományos konferencia is megrendezésre kerül a nemzeti ellenállás gyakorlatainak és a Rongyos Gárda tevékenységének fókuszpontba állításával, amely diskurzus – egy-egy az utókor számára is elérhető – tanulmánykötet megjelenésével zárul.