Mi is az a nemzeti ellenállás?

A nemzeti ellenállás. De mivel szemben?

Az első világháború után katasztrofális állapotba került Magyarország, a legyőzöttség állapotában elszenvedte a társadalmi megsemmisülés minden negatívumát. A Tanácsköztársaság, a román megszállás, majd a trianoni kikényszerített békediktátum, sokak által megjósolt „nemzethalál” állapota bekövetkezni látszott. Miközben a hivatalos államvezetés a pacifizmus téves jelszavai alatt a területvesztés ellen nem tett semmit, az ország különböző részein már 1919-ben lakossági fegyveres ellenállások alakultak ki, amik az 1920-as trianoni békediktátum hatásra tovább fokozódtak, és a bécsi döntések légkörében, az 1930-as évek végén kiújultak.

A nemzeti civil ellenállás legmeghatározóbb fejezete a nyugat-magyarországi felkelés volt, amit az úgynevezett Rongyos Gárda vívott az osztrák megszállókkal szemben.

Az elmúlt száz évben politikai megfontolásból elutasított, nem bemutatott Rongyos Gárda története nagy adósság nemcsak a muzeológia, hanem a történettudomány számára is. De az elhallgatás a ma élő nemzedékek iránti társadalmi, történelmi felelősségvállalás okán sem folytatható tovább. Sőt, a trianoni diktátum 100. évfordulója szomorú, de mégis időszerű aktualitását adja a diktátum ellen fegyverrel is fellépő civil mozgalmak, felkelések bemutatásának.

A múlt hőseinek és egész települések ellenállásának bemutatása napjainkban tovább erősítheti a magyar összetartozás, összefogás gondolatát, a hazaszeretetet és a hazáért tenni akarás gyakorlatát.

Ki kell mondanunk, hogy a magyar történelem egyes eseményeit nem lehet kettős mérce alapján megítélni, a pozitív és negatív tényezők egyöntetűen bemutatásra hivatottak, hiszen az utógenerációk minden tagjának tisztában kell lenni a magyar történelem sokszínűségével, a hősök és felelősök személyével, akiknek tényszerű megismertetése a szakemberek felelőssége. A haza védelme a magyar történelem minden időszakában a legfontosabb feladatok közé tartozott.

Az 1919-től 1939-ig tartó időszakban – civil önkéntesek által – vívott harcok, a Gárda, mint szervezet működésének megismertetése nemzeti ügy, a magyar identitás megőrzésének és erősítésének kiemelt része, amely az elmúlt 100 év alatt szamizdat jelzőként szerepelt a magyar történettudományban.

A nyugat-magyarországi felkelés és hozadékai – soproni népszavazás, Pinka-völgy részleges visszacsatolása – mellett bemutatandó a balassagyarmati csehkiverés, a Trianonban Csehszlovákiának ítélt somoskői körzet visszaszerzése, valamint három település, Susa, Szomoróc és Zsujta története.

Trianon ledöntése (ellenállás)