A vakmerő Kaszala Károly

Kaszala Károly 1892-ben született Nyitrán. Az Osztrák-Magyar Monarchia repülője és több fronton is szolgáló pilótája volt. Végigharcolta az első világháborút ahol 8 sikeres légi győzelmet szerzett, ezzel hozzájárult Flik 41J (41. vadászszázad) hírnevének öregbítésében.

Kaszala Károly neve azonban szorosan összefügg a Rongyos Gárdával és, hiszen többek között Kecskemét román megszállásának idején – a Lajosmizse-Kecskemét vasútvonalon –, a Kecskeméttől 11 kilométerre lévő kisnyíri állomáson szállt fel arra a vonatra, amelyen a román vörös hadsereg Budapestről Kecskemétre szállította a fegyvereket. Az esti órákban lezajlott esemény érdekessége, hogy Kaszala Károly nagy vakmerőségről tanúságot téve lekúszott a vonat ütközőire és a nyíri erdő sarkánál lekapcsolta a két utolsó vagont, amelyen a fegyverek, illetve azokat őrző román katonák utaztak. Az előre megtervezett akció keretében a helyszínen megbújó „Rongyosok” már várták a vonat érkezését. Amikor a kocsik megálltak, megrohamozták a román katonák által őrzött fegyvereket és elkobozták azokat. Az Örkény térségéből kiszálló román csapatok már csak az üres vagonok látványa fogadta.

Azonban Kaszala Károly jelen volt a Rongyos Gárda egyik legjelentősebb bevetésén is, amely az 1921. őszén lezajlott nyugat-magyarországi harcokhoz köthető.

1921. augusztus 28-án vette kezdetét Nyugat-Magyarország („Burgenland”) osztrák megszállása, ekkor indultak útnak azok a Volswehr csapatok, akiket ágfalvánál a magyar csapatok golyótüze fogadott. Ez volt az első ágfalvi csata. Ugyanezen a napon közel 120 fő rongyos gárdista – a Lépesfalva-Kismarton vonalon – támadást indított a megszálló osztrák csapatok ellen. Az egységeket Kaszala Károly, Francia Kiss Mihály és Maderspach Viktor vezette. Kaszala Károly kiemelkedő tette abban állt, hogy ő maga személyesen tartóztatta fel és ejtette foglyul Robert Davy kinevezett osztrák kormánybiztost.

A háború után, mint sportpilóta döntött repülési világcsúcsokat.

1932. szeptember 5-én egy sétarepülés során a Poroszló melletti kétútközi Graefl-kastélyhoz repülve leszállás előtt feltehetőleg motorhiba miatt Urbanchek Jánossal együtt lezuhant és mindketten életüket vesztették. Sírhelye a Kerepesi temető 47. parcellájában található. A becsapódás helyén, a kétútközi vasúti megálló mellett egy (már rég lebontott) emlékművet emeltek a tiszteletükre

Szakirodalom:

  • Nagy Árpád: „Mert a haza nem eladó…” Sopron és környéke visszatérésére emlékezve. In: Honismeret, 2011 (39. évfolyam) 2011 / 4. szám
  • Bálint István János: A Rongyos Gárda harcai 1919-1939. Magyar Ház Budapest, 1999.
  • Szuromi Rita: Poroszló története
  • http://www.vitezirend.com/