vitéz Taby Árpád őrnagy

Vitéz Taby Árpád 1806-ban született Nyitragerencséren. A hadapródiskolát 1915-ben végezte Marosvásárhelyen, majd 18 éves korában zászlósként, a gyöngyösi gyalogezreddel került az első világháború frontjaira, ahol – géppuskás szakaszparancsnokként – harcolt többek között az olasz fronton, ahonnan főhadnagyi rangban és a Mária Terézia lovagrend tagjaként tért haza. Belépett a Nemzeti Hadseregbe, ahonnan a csendőrséghez került. Az 1919. évi ellenforradalmi mozgalmak aktív résztvevője volt.

1921. augusztus 28-án vette kezdetét Nyugat-Magyarország („Burgenland”) osztrák megszállása, ekkor indultak útnak azok a Volswehr csapatok, akiket ágfalvánál a magyar csapatok golyótüze fogadott. Ez volt az első ágfalvi csata. Ugyanezen a napon közel 120 fő rongyos gárdista – a Lépesfalva-Kismarton vonalon – támadást indított a megszálló osztrák csapatok ellen. Az egységeket Kaszala Károly, Francia Kiss Mihály és Maderspach Viktor vezette. Kaszala Károly kiemelkedő tette abban állt, hogy ő maga személyesen tartóztatta fel és ejtette foglyul Robert Davy kinevezett osztrák kormánybiztost.

A nyugat-magyarországi harcokban

Prónay Pállal kifejezetten rossz viszonyban lévő Taby Árpád (álnéven Rott főhadnagy) 1921. augusztus 29-én – egy nappal a sikeresen megvívott pinkafői ütközet után – 28 fővel és egy darab géppuskával – visszafoglalták az osztrákoktól Felsőőrt, ahol 200 osztrák csendőrt állt velük szemben. Mintegy harminc óra alatt három győztes ütközetben még hadizsákmányra is szert tett a Taby Árpád által irányított Rongyos csapat.
Taby Árpád 1938-ban nyugalmazottt testőrőrnagyként a politikai pálya felé vette az irányt, Imrédy Béla programjával a gyöngyösi kerületben képviselő lett.
Magyarország szovjet megszállását követően 1945-ben – koholt vádak alapján, mint háborús bűnöst – tizenöt év fegyházbüntetésre ítélték.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmával a felkelők szabadították ki a váci fegyházból, melyet követőn a Dunántúlon harcolt a magyar szabadságért. Innen azonban Ausztriába volt kénytelen menekülni

Szakirodalom:

  • Nagy Árpád: „Mert a haza nem eladó…” Sopron és környéke visszatérésére emlékezve. In: Honismeret, 2011 (39. évfolyam) 2011 / 4. szám
  • Bálint István János: A Rongyos Gárda harcai 1919-1939. Magyar Ház Budapest, 1999.
  • Szuromi Rita: Poroszló története
  • http://www.vitezirend.com/